فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1329 - دو خطبه به جای دو رکعت

قال الصادق - علیه السلام -:
انما جعلت الخطبة عوضاً عن الرکعتین اسقطتا من صلوة الظهر فهی کالصلوة لا یحل فیها الا ما یحل فی الصلوة؛
خطبه های (نماز جمعه) را به جای دو رکعتی که از نماز ظهر برداشته شده، قرار داده اند، پس آنها نیز همچون نمازند و جایز نیست در آنها، مگر آنکه در نماز جایز شمرده شده است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 15)

1330 - امام جمعه و خطبه

قال الصادق - علیه السلام -:
یبدأ بالخطبة یوم الجمعة قبل الصلوة؛
روز جمعه قبل از نماز جمعه خطبه ایراد می گردد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 23)

1331 - رعایت ادب در خطبه ها

عن عدی بن حاتم:
ان خطیباً خطب عند النبی - صلی الله علیه و آله و سلم - فقال: من یطع الله و رسوله و من یعصهما فقال: قم و اذهب بئس الخطیب انت؛
شخصی نزد پیامبر - صلی الله علیه و آله - خطبه ای خواند و گفت: چه کسی اطاعت خدا و رسولش را می کند و هر کسی که نافرمانی آن دو را می نماید؟ حضرت فرمود: بلند شو برو! که بد خطیبی هستی.
(سنن ابی داود، ج 1، حدیث 69/1099)