فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1326 - مردم به چه صورت بنشینند؟

قال علی - علیه السلام -:
یستقبل الناس الامام (عند الخطبة) بوجوههم و یصغون الیه؛
مردم به هنگام خطبه رو به روی امام می نشینند و به خطبه او گوش فرا می دهند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 102)

1327 - پوشش امام جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
ینبغی للامام الذی یخطب الناس یوم الجمعة ان یلبس عمامة فی الشتاء و الصیف و یتردی ببرد یمنی او عدنی و یخطب و هو قائم یحمدالله و یثنی علیه ثم یوصی بتقوی الله و یقرء سورة من القرآن صغیرة ثم یجلس ثم یقوم فیحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی محمد - صلی الله علیه و آله - و علی ائمة المسلمین و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات فاذا فرغ من هذا اقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین یقرأ فی الاولی بسورة الجمعة و فی الثانیة بسورة النمافقین؛
شایسته است خطیب (امام) جمعه در تابستان و زمستان عمامه بگذارد و عبایی از برد یمنی یا عدنی بپوشد و خطبه را ایستاده ایراد کند، سپس حمد و ثنای الهی گوید و مردم را به تقوا سفارش نماید، و (در پایان خطبه) سوره کوچکی از قرآن بخواند و بنشیند، و بعد (برای خطبه دوم) بلند شود و حمد و ثنای خدا کند و صلوات بر محمد و بر ائمه مسلمین بفرستد و برای زنان و مردان مؤمن طلب استغفار نماید. چون خطبه تمام شد، مؤذن اقامه بگوید، آنگاه امام دو رکعت نماز (در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون) بخواند.
(اصول کافی، ج 3، ص 421)

1328 - حضور در مصلا پیش از شروع خطبه ها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الملائکة علی ابواب المسجد یکتبون الناس علی منازلهم جاء فلان من ساعة کذا و کذا و جاء فلان من ساعة کذا و کذا، جاء فلان و الامام یخطب، جاء فلان فادرک الصلوة، و لم یدرک الخطبة؛
فرشتگان (در روز جمعه) بر درهای مساجد قرار گیرند، و اسامی مردم را حسب زمان حضورشان ثبت می نمایند و بنویسند که فلان نمازگزار ساعت چند فلانی ساعت چند و فلانی چه ساعتی وارد شد که امام جمعه در حال خواندن بود، و فلان فرد آمد و نماز جمعه را درک کرد و به خطبه نرسید.
(کنزالعمال، حدیث، 21178)