فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1325 - شرایط شروع نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
یبدأ بالخطبة یوم الجمعة قبل الصلوة، و اذا صعد الامام جلس، و اذن المؤذنون بین یدیه، فاذا فرغوا من الاذان قام فخطب و وعظ ثم جلس جلسة خفیفة، ثم قال فخطب خطبة اخری یدعو فیها، ثم اقام المؤذنون للصلوة و نزل فصلی الجمعة رکعتین یجهر فیها بالقرئة؛
خطبه نماز جمعه پیش از نماز خوانده می شود و چون امام در جایگاه نماز قرار گرفت می نشیند و مؤذنها در حضور او اذان می گویند و هنگامی که اذان پایان یافت امام بلند شده و به خواندن خطبه و موعظه می پردازد، و در پایان خطبه اول اندکی می نشیند، سپس بلند می شود و خطبه دیگر را ایراد کرده و دعا می نماید، سپس اذان گویان اقامه نماز می گویند، امام از جایگاه پایین می آید و دو رکعت نماز جمعه گزارده و قرائت نماز را بلند می خواند.
(سنن ابی داود، ج 1، ص 651، حدیث 652/1080)

1326 - مردم به چه صورت بنشینند؟

قال علی - علیه السلام -:
یستقبل الناس الامام (عند الخطبة) بوجوههم و یصغون الیه؛
مردم به هنگام خطبه رو به روی امام می نشینند و به خطبه او گوش فرا می دهند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 102)

1327 - پوشش امام جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
ینبغی للامام الذی یخطب الناس یوم الجمعة ان یلبس عمامة فی الشتاء و الصیف و یتردی ببرد یمنی او عدنی و یخطب و هو قائم یحمدالله و یثنی علیه ثم یوصی بتقوی الله و یقرء سورة من القرآن صغیرة ثم یجلس ثم یقوم فیحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی محمد - صلی الله علیه و آله - و علی ائمة المسلمین و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات فاذا فرغ من هذا اقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین یقرأ فی الاولی بسورة الجمعة و فی الثانیة بسورة النمافقین؛
شایسته است خطیب (امام) جمعه در تابستان و زمستان عمامه بگذارد و عبایی از برد یمنی یا عدنی بپوشد و خطبه را ایستاده ایراد کند، سپس حمد و ثنای الهی گوید و مردم را به تقوا سفارش نماید، و (در پایان خطبه) سوره کوچکی از قرآن بخواند و بنشیند، و بعد (برای خطبه دوم) بلند شود و حمد و ثنای خدا کند و صلوات بر محمد و بر ائمه مسلمین بفرستد و برای زنان و مردان مؤمن طلب استغفار نماید. چون خطبه تمام شد، مؤذن اقامه بگوید، آنگاه امام دو رکعت نماز (در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون) بخواند.
(اصول کافی، ج 3، ص 421)