فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1322 - نشستن بین دو خطبه

ان النبی - صلی الله علیه و آله و سلم - کان یخطب خطبتین، یجلس بینهما، جلسة. زاد بشر: و هو قائم؛
پیامبر اکرم (ص) در نماز جمعه دو خطبه می خواند و میان آن دو کمی می نشست بشر می افزاید: آن حضرت بین دو خطبه در حالت ایستاده، مکث و سکوت می کرد.
(سنن ابن ماجد،، ج 1 حدیث 198/1090)

1323 - جمعیت نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا کان قوم فی قریة صلوا اربع رکعات فان کان لهم من یخطب بهم جمعوا اذا کانوا خمسة نفر، و انما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین؛
اگر کسانی در جایی بودند که (به جای نماز جمعه) نماز ظهر، بگزارند، و چنانچه در میان آنها کسانی باشد که قادر به خواندن خطبه جمعه باشد و تعداد حاضران نیز پنج نفر باشد، باید نماز جمعه بخوانند نماز جمعه به جهت وجود دو خطبه دو رکعت مقرر شده است.
(تهذیب ج 3، ص 238)

1234 - صفوف اول را پر کنید

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان النبی الله - صلی الله علیه و آله - قال: احضروا الذکر وادنوا من الامام فان الرجل لا یزال یتباعد حتی یؤخر فی الجنة و ان دخلها؛
به نماز جمعه حاضر شوید و نزدیک امام بنشینید، چرا که یک فرد هر چه از امام جمعه دور بنشیند در رفتن به بهشت در آخر قرار می گیرد؛ گرچه داخل آن شود.
(سنن ابی داود، ج 1، حدیث 663/1108)