فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1321 - واجب شدن نماز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
تجب (الجمعة) علی سبعة نفر من المسلمین؛
وقتی تعداد نمازگزاران به هفت تن رسید، نماز جمعه واجب می شود.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 8)

1322 - نشستن بین دو خطبه

ان النبی - صلی الله علیه و آله و سلم - کان یخطب خطبتین، یجلس بینهما، جلسة. زاد بشر: و هو قائم؛
پیامبر اکرم (ص) در نماز جمعه دو خطبه می خواند و میان آن دو کمی می نشست بشر می افزاید: آن حضرت بین دو خطبه در حالت ایستاده، مکث و سکوت می کرد.
(سنن ابن ماجد،، ج 1 حدیث 198/1090)

1323 - جمعیت نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا کان قوم فی قریة صلوا اربع رکعات فان کان لهم من یخطب بهم جمعوا اذا کانوا خمسة نفر، و انما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین؛
اگر کسانی در جایی بودند که (به جای نماز جمعه) نماز ظهر، بگزارند، و چنانچه در میان آنها کسانی باشد که قادر به خواندن خطبه جمعه باشد و تعداد حاضران نیز پنج نفر باشد، باید نماز جمعه بخوانند نماز جمعه به جهت وجود دو خطبه دو رکعت مقرر شده است.
(تهذیب ج 3، ص 238)