فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1320 - آداب نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اغسل یوم الجمعة و لبس صالح ثیابه و مس من طیب اهله، ثم راح الی الجمعة و لم یؤذ و لم یتخط رقاب الناس کان کفارة ما بینه و بین الجمعة الاخری و زیادة ثلاثة ایام الی ما شاء الله من الاضعاف، لان الله یقول: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، و یؤت من لدنه اجراً عظیماً بعد العشر؛
هر کس روز جمعه غسل نماید و جامه مناسبی بپوشد، و از عطر خانواده استعمال نماید، سپس به سوی نماز جمعه راونه گردد، و (در مصلا و مسیر حرکت) موجبات اذیت و آزار کسی را فراهم نساخته و پا بر دوش مردم نگذارد این عمل او کفاره گناهانی است که میان این جمعه و جمعه دیگر و سه روز پس از آن، از او سر زده است و چون خدا خواهد مضاعف کند، زیرا خداوند می فرماید: هر کس کار نیک انجام دهد، برای او ده برابر ثواب خواهد بود، و از سوی خدا به او اجری عظیم داده خواهد شد، پس از تکیه ده برابر پاداش یابد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 88)

1321 - واجب شدن نماز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
تجب (الجمعة) علی سبعة نفر من المسلمین؛
وقتی تعداد نمازگزاران به هفت تن رسید، نماز جمعه واجب می شود.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 8)

1322 - نشستن بین دو خطبه

ان النبی - صلی الله علیه و آله و سلم - کان یخطب خطبتین، یجلس بینهما، جلسة. زاد بشر: و هو قائم؛
پیامبر اکرم (ص) در نماز جمعه دو خطبه می خواند و میان آن دو کمی می نشست بشر می افزاید: آن حضرت بین دو خطبه در حالت ایستاده، مکث و سکوت می کرد.
(سنن ابن ماجد،، ج 1 حدیث 198/1090)