فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1318 - چگونه به نماز جمعه برویم

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اغتسل یوم الجمعة واستاک و مس من طیب کان عنده و لبس من احسن ثیابه ثم خرج حتی اتی الی الجمعة و لم یتخط رقاب الناس ثم انصت الی الخطبة کان کفارد ما بینها و بین الجمعة التی قبلها و زیادة ثلاثة ایام، لقوله تعالی: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها؛
هر کس روز جمعه غسل کرده مسواک زند، و از عطری که دارد استعمال نماید و بهترین جامه اش را بپوشد، سپس از خانه بیرون رود تا به مصلای جمعه برسد و (هنگام گذشتن از صف نمازگزاران) پا بر دوش آنها نگذارد و سپس به خطبه گوش فرا دهد، این عمل او کفاره گناهانی است که در فاصله میان آن جمعه تا جمعه پیشین و سه روز پس از آن از وی سرزده است، زیرا خدای تعالی می فرماید: هر کس کاری نیک انجام دهد ده برابر پاداش دریافت می دارد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 43)

1319 - آداب امام جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
ینبغی للامام یوم الجمعة ان یتطیب و یلبس احسن ثیابه و یتعمم؛
سزاوار است برای امام جمعه روز جمعه، عطر بزند، و بهترین لباس را بپوشد، و عمامه بر سر بگذارد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 28)

1320 - آداب نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اغسل یوم الجمعة و لبس صالح ثیابه و مس من طیب اهله، ثم راح الی الجمعة و لم یؤذ و لم یتخط رقاب الناس کان کفارة ما بینه و بین الجمعة الاخری و زیادة ثلاثة ایام الی ما شاء الله من الاضعاف، لان الله یقول: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، و یؤت من لدنه اجراً عظیماً بعد العشر؛
هر کس روز جمعه غسل نماید و جامه مناسبی بپوشد، و از عطر خانواده استعمال نماید، سپس به سوی نماز جمعه راونه گردد، و (در مصلا و مسیر حرکت) موجبات اذیت و آزار کسی را فراهم نساخته و پا بر دوش مردم نگذارد این عمل او کفاره گناهانی است که میان این جمعه و جمعه دیگر و سه روز پس از آن، از او سر زده است و چون خدا خواهد مضاعف کند، زیرا خداوند می فرماید: هر کس کار نیک انجام دهد، برای او ده برابر ثواب خواهد بود، و از سوی خدا به او اجری عظیم داده خواهد شد، پس از تکیه ده برابر پاداش یابد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 88)