فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1316 - عدالت در امام جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
لا جمعة الا مع امام عدل تقی؛
نماز جمعه به امامت عادل با تقوا اقامه می شود.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 40)

1317 - نظافت در نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من قلم اظافیره یوم الجمعة و اخذ من شاربه و استاک و افرغ علی رأسه من الماء حین یروح الی الجمعة شیعه سبعون الف ملک کلهم یستغفرون له و یشفعون له؛
هر کس ناخنها و شارب خود را در روز جمعه بگیرد، و مسواک زند و چون آهنگ نماز جمعه کند بر سرش آب بریزد (غسل کند) هفتاد هزار فرشته او را بدرقه نمایند و جملگی برایش استغفار نموده و شفاعتش کنند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 46)

1318 - چگونه به نماز جمعه برویم

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اغتسل یوم الجمعة واستاک و مس من طیب کان عنده و لبس من احسن ثیابه ثم خرج حتی اتی الی الجمعة و لم یتخط رقاب الناس ثم انصت الی الخطبة کان کفارد ما بینها و بین الجمعة التی قبلها و زیادة ثلاثة ایام، لقوله تعالی: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها؛
هر کس روز جمعه غسل کرده مسواک زند، و از عطری که دارد استعمال نماید و بهترین جامه اش را بپوشد، سپس از خانه بیرون رود تا به مصلای جمعه برسد و (هنگام گذشتن از صف نمازگزاران) پا بر دوش آنها نگذارد و سپس به خطبه گوش فرا دهد، این عمل او کفاره گناهانی است که در فاصله میان آن جمعه تا جمعه پیشین و سه روز پس از آن از وی سرزده است، زیرا خدای تعالی می فرماید: هر کس کاری نیک انجام دهد ده برابر پاداش دریافت می دارد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 43)