فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1315 - وجوب سکوت هنگام خطبه

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا قام الامام یخطب فقد وجب علی الناس الصمت؛
هنگامی که امام (روز جمعه) خطبه می خواند بر مردم واجب است که سکوت نمایند.
(فروع کافی، ج 3، ص 421)

1316 - عدالت در امام جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
لا جمعة الا مع امام عدل تقی؛
نماز جمعه به امامت عادل با تقوا اقامه می شود.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 40)

1317 - نظافت در نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من قلم اظافیره یوم الجمعة و اخذ من شاربه و استاک و افرغ علی رأسه من الماء حین یروح الی الجمعة شیعه سبعون الف ملک کلهم یستغفرون له و یشفعون له؛
هر کس ناخنها و شارب خود را در روز جمعه بگیرد، و مسواک زند و چون آهنگ نماز جمعه کند بر سرش آب بریزد (غسل کند) هفتاد هزار فرشته او را بدرقه نمایند و جملگی برایش استغفار نموده و شفاعتش کنند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 46)