فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1305 - خطبه جزء نماز است

قال الصادق - علیه السلام -:
انما جعلت الجمعة رکعتین من اجل الخطبتین، فهی صلاة حتی ینزل الامام؛
از این رو نماز جمعه دو رکعت است که دو خطبه قبل از نماز به جای دو رکعت است و آن دو خطبه جزء نماز است تا خطیب فرود آید.
(وسائل الشیعه، ج، 5 ص 15)

1306 - محدوده نماز جمعه

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
تجب الجمعة علی کل من کان منها علی فرسخین؛
نماز جمعه بر کسی که در دو فرسنگی آن قرار دارد، واجب است.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 12)

1307 - استثناء سه گروه از وجوب نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
الجمعة واجبة علی کل مؤمن الا الصبی و المرأة و العبد و المریض؛
نماز جمعه بر هر فرد مؤمن واجب است مگر بر کودک، زن، بنده و مریض (مستدرک الوسائل، ج 6، ص 10)