فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1302 - فضایل روز جمعه

عن رسول الله - صلی الله علیه و آله -
ان یوم الجمعة سید الایام، یضاعف الله فیه السیئات و یرفع فیه لدرجات و یستجیب فیه الدعوات و یکشف فیه الکربات و یقضی فیه الحاجات العظام و هو یوم المزید، لله فیه عتقاء و طلقاء من النار، ما دعا الله فیه احد من الناس، و عرف حقه و حرمته الا کان حتماً علی الله ان یجعله نم عتقائه و طلقائه من النار، و ان مات فی یومه ولیلته مات شهیداً و بعث امناً و ما استخف احد بحرمته و ضیع حقه الا کان حقاً علی الله - عزوجل - ان یصلیه نار جهنم الا ان یتوب؛
از پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - نقل شده که فرمود: همانا روز جمعه آقای روزهاست، و خداوند در آن نیکیها را زیاد گرداند، گناهان را محو می نماید، مقامها را بالا می برد، دعاها را قبول می کند، غمها رابرطرف می سازد، حاجتهای بزرگ را روا می سازد و آن روز، روز افزون است و در آن روز خداوند مخلوقی را از آتش می کند در آن روز هر کسی از مردم خدا بخواند، حق و حرمت آن روز را بشناسد، و بر خداوند واجب است که او را از رها شدگان و آزادشدگان از آتش قرار دهد اگر در روز یا شب بمیرد، شهید می میرد، و ایمن برانگیخته می شود و اگر کسی آن روز را سبک بشمارد و حق آن را ضایع گرداند، بر خداوند عزوجل حق است که او را بر آتش جهنم داخل کند، مگر اینکه توبه کند.
(بحارالانوار، ج 89، ص 274)

1303 - فرشتگان و نماز جمعه

عن النبی - صلی الله علیه و آله - قال
اذا کان یوم الجمعة کان علی باب المسجد ملائکة یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف، و جاؤا یستمعون الذکر؛
هنگامی که روز جمعه شد، بر در مسجد فرشتگانی باشند که داخل شونده اول و دوم را به ترتیب می نویسند، چون امام به خواندن خطبه شروع کرد، کاغذها را می پیچند، و می آیند به ذکر خدا گوش فرا می دارند.
(بحارالانوار، ج 89، ص 12)

1304 - نزول رحمت در روز جمعه

روی المعلی بن خنیس قال:
سمعت ابا عبدالله - علیه السلام - یقول: من وافق منکم یوم الجمعة فلا یشغلن بشی ء غیر العبادة فیه یغفر للعباد، و تنزل علیهم الرحمة؛
معلی بن خنیس روایت کرده، گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: هر کس از شما روز جمعه را درک کند، به چیزی جز عبادت نپردازد، زیرا در آن روز آمرزیده می شود و بر آنان رحمت نازل می گردد.
(بحارالانوار، ج 89، ص 275)
د) آداب و کیفیت نماز جمعه