فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1295 - نفرین فرشتگان

عن النبی - صلی الله علیه و آله - قال:
من سافر یوم الجمعة علیه ملکان ان لا یصاحب فی سفره، و لا تقضی له حاجة؛
هر کس که در روز جمعه مسافرت کند، دو فرشته به وی نفرین می کنند: در سفرش یاری نشود و برای او حاجتی برآورده نگردد.
(بحارالانوار، ج 89، ص 214)

1296 - در فضیلت روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یوم الجمعه سیدالایام و اعظم عند الله من یوم الاضحی و یوم الفطر؛
پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: روز جمعه آقای روزهاست و نزد خدا از روز عید قربان و روز عید فطر بزرگتر است (و این امر اهمیت نماز جمعه و بزرگی و ثواب آن را می رساند).
(بحارالانوار، ج 89، ص 267)

1297 - بخشودگی چهار گروه

عن رسول الله - صلی الله علیه و آله -
اربعة یستأنفون العمل: المریض اذا برء و المشرک اذا اسلم، و الحاج اذا فرغ، و المنصرف من الجمعة؛
چهار نفر بندگی از سرگیرند (یعنی گناهان گذشته آنها بخشوده می شوند): بیمار آنگاه که خوب شود، و مشرک آنگاه که اسلام آورد، حج گزارنده آنگاه که فارغ شود، و کسی که از نماز جمعه برگردد.
(بحارالانوار، ج 89، ص 197)