جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1292 - کسانی که به نماز جمعه نمی روند

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
لقد هممت انا مر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتهم؛
هر آینه دستور دهم مردی راکه برای مردم امامت نماز جمعه کند، و مردم از شرکت در نماز جمعه سرباز زنند، سزاوار و به جا است که خانه آنان را آتش زنم.
(کنزالعمال، حدیث 21131)

1293 - نماز جمعه و بشخودگی گناهان

عن رسوله - صلی الله علیه و آله -
من اتی الجمعة ایماناً و احتساباً استأنف العمل؛
هر کس از نظر ایمان و طلب پاداش آخرت به نماز جمعه بیاید، بندگی خدا را از سر گیرد (یعنی تمام گناهان گذشته او بخشوده می شود).
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 3)

1294- روز جمعه ملائکه بر درب مساجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یبعث الملائکة یوم الجمعة الی ابواب المساجد یکتبون الاول فالاول فاذا صعد الامام علی المنبر طویت الصحف؛
فرشتگان روز جمعه فرستاده می شوند تا بر درب مساجد ایستاده و نام شرکت کنندگان در نماز جمعه را به ترتیب ورود به مسجد بنویسند و هنگامی که امام جمعه بر روی منبر (جایگاه خطبه) قرار گرفت، دفاتر ثبت نام برچیده می شود.
(کنزالعمال، حدیث 21056)