فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1291 - نماز جمعه و هراس روز قیامت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من مؤمن مشی بقدمیه الی الجمعة الا خفف الله علیه اهوال یوم القیامة بعد ما یخطب الامام، و هی ساعة یرحم الله فیها المؤمنین و المومنات؛
هر مؤمنی که پیاده به نماز جمعه برود، خداوند (پس از خطبه امام) هراس روز قیامت را برای او سبک سازد، چرا که این ساعت همان ساعتی است که خداوند در آن، مرد و زن مؤمن را مورد رحمت قرار می دهد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 41)

1292 - کسانی که به نماز جمعه نمی روند

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
لقد هممت انا مر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتهم؛
هر آینه دستور دهم مردی راکه برای مردم امامت نماز جمعه کند، و مردم از شرکت در نماز جمعه سرباز زنند، سزاوار و به جا است که خانه آنان را آتش زنم.
(کنزالعمال، حدیث 21131)

1293 - نماز جمعه و بشخودگی گناهان

عن رسوله - صلی الله علیه و آله -
من اتی الجمعة ایماناً و احتساباً استأنف العمل؛
هر کس از نظر ایمان و طلب پاداش آخرت به نماز جمعه بیاید، بندگی خدا را از سر گیرد (یعنی تمام گناهان گذشته او بخشوده می شود).
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 3)