فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1290 - شب معراج

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لما اسری بی الی السماء لیلة المعراج رأیت تحت العرش سبعین الف مدینة، کل مدینة کدنیاکم، و ملائکة ناشری، اجنحتهم، یسبحون الله و یهللونه و یقولون: اللهم اغفر للذین یحضرون صلوة الجمعة اللهم اغفر للذین یغتسلون یوم الجمعة؛
وقتی که شب معراج مرا به آسمان بردند، زیر عرش خدا هفتاد هزار شهر را دیدم که هر شهری همانند دنیای شما بود. و فرشتگانی را دیدم که بالهایشان را گسترده بودند و خدا را تسبیح و تهلیل می کردند و می گفتند: خدایا کسانی را که در نماز جمعه حاضر می شوند بیامرزد، خدایا کسانی را که روز جمعه غسل می کنند، رحمت کن.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 10 و 11)

1291 - نماز جمعه و هراس روز قیامت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من مؤمن مشی بقدمیه الی الجمعة الا خفف الله علیه اهوال یوم القیامة بعد ما یخطب الامام، و هی ساعة یرحم الله فیها المؤمنین و المومنات؛
هر مؤمنی که پیاده به نماز جمعه برود، خداوند (پس از خطبه امام) هراس روز قیامت را برای او سبک سازد، چرا که این ساعت همان ساعتی است که خداوند در آن، مرد و زن مؤمن را مورد رحمت قرار می دهد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 41)

1292 - کسانی که به نماز جمعه نمی روند

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
لقد هممت انا مر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتهم؛
هر آینه دستور دهم مردی راکه برای مردم امامت نماز جمعه کند، و مردم از شرکت در نماز جمعه سرباز زنند، سزاوار و به جا است که خانه آنان را آتش زنم.
(کنزالعمال، حدیث 21131)