فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1287 - کفاره گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الغسل یوم الجمعة کفارة و المشی ء الی الجمعة کل قدم منها کعمل عشرین سنة فاذا فرغ من صلوة الجمعة اجیز بعمل مأتی سنة؛
غسل روز جمعه کفاره گناه است، و هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته می شود، برابر عمل بیست سال است، و چون از نماز جمعه فارغ شود به پاداش عبادت دویست سال نایل گردد.
(کنزالعمال، حدیث 2109)

1288 - روز جمعه ملائکه بر درب مساجد

عن ابی سعید عن النبی - صلی الله علیه و آله -
اذا کان یوم الجمعة قعدت الملائکة علی ابواب المسجد فیکتبون من جاء من الناس علی قدر منازلهم، فرجل قدم جزورا و رجل قدم بقرة و رجل قدم شاة و رجل قدم دجاجة و رجل قدم عصفوراً و رجل قدم بیضة فاذا اذن المؤذن و جلس الامام علی المنبر طووا الصحف و دخلوا المسجد یستمعون الذکر؛
چون روز جمعه فرا رسد، ملائکه بر درب مساجد نشسته و نام هر کس از مردم را که به مسجد آید، متناسب با موقعیت و منزلت او یادداشت نمایند. مردی ثوابش به اندازه ای باشد که گویا شتری در راه خدا داده و ثواب دیگری به قدر قربانی گاوی و ثواب فردی به اندازه هدیه گوسفندی و ثواب مردی به قدر انفاق مرغی و ثواب دیگری برابر با دادن گنجشک و پاداش مرد دیگر به قدر بخشش تخم مرغ باشد، و وقتی مؤذن اذان گوید و امام جمعه در جایگاه قرار گیرد، دفاتر ثبت نام برچیده شود و فرشتگان برای شنیدن ذکر (خطبه یا...) داخل مسجد می شوند.
(کنزالعمال، ج 7، ص 712، ح 21056)

1289 - کار و نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
من استأجر اجیراً ثم حبسه عن الجمعة یبؤ بأثمه، و ان کان هو لم یحبسه اشترکا فی الاجر؛
هر کس کارگری (در روز جمعه) به کار گمارد سپس او را از شرکت در نماز جمعه منع کند، گناه او را بر عهده گرفته است و اگر وی را از شرکت در نماز جمعه باز ندارد (و کارگر در نماز شرکت کند) کارگر و کارفرما در ثواب آن نماز شریک هستند.
(التهذیب، ج 2، ص 175)