فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1286 - آسوده از سؤال در قبر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من مسلم یموت یوم الجمعة او لیلة الجمعة الا وقاه الله تعالی فتنة القبر؛
هر مسلمانی روز جمعه بمیرد، خداوند او را از سؤال نکیر و منکر نگه می دارد.
(کنزالعمال ج 7، ص 709، ح 21045)

1287 - کفاره گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الغسل یوم الجمعة کفارة و المشی ء الی الجمعة کل قدم منها کعمل عشرین سنة فاذا فرغ من صلوة الجمعة اجیز بعمل مأتی سنة؛
غسل روز جمعه کفاره گناه است، و هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته می شود، برابر عمل بیست سال است، و چون از نماز جمعه فارغ شود به پاداش عبادت دویست سال نایل گردد.
(کنزالعمال، حدیث 2109)

1288 - روز جمعه ملائکه بر درب مساجد

عن ابی سعید عن النبی - صلی الله علیه و آله -
اذا کان یوم الجمعة قعدت الملائکة علی ابواب المسجد فیکتبون من جاء من الناس علی قدر منازلهم، فرجل قدم جزورا و رجل قدم بقرة و رجل قدم شاة و رجل قدم دجاجة و رجل قدم عصفوراً و رجل قدم بیضة فاذا اذن المؤذن و جلس الامام علی المنبر طووا الصحف و دخلوا المسجد یستمعون الذکر؛
چون روز جمعه فرا رسد، ملائکه بر درب مساجد نشسته و نام هر کس از مردم را که به مسجد آید، متناسب با موقعیت و منزلت او یادداشت نمایند. مردی ثوابش به اندازه ای باشد که گویا شتری در راه خدا داده و ثواب دیگری به قدر قربانی گاوی و ثواب فردی به اندازه هدیه گوسفندی و ثواب مردی به قدر انفاق مرغی و ثواب دیگری برابر با دادن گنجشک و پاداش مرد دیگر به قدر بخشش تخم مرغ باشد، و وقتی مؤذن اذان گوید و امام جمعه در جایگاه قرار گیرد، دفاتر ثبت نام برچیده شود و فرشتگان برای شنیدن ذکر (خطبه یا...) داخل مسجد می شوند.
(کنزالعمال، ج 7، ص 712، ح 21056)