فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1284 - نماز جمعه سبب نزدیکی به خدا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یجلس الناس من الله یوم القیامة علی قدر رواحهم الی الجمعات الاول و الثانی و الثالث؛
روز قیامت مردم نزدیک خداوند متعال به اندازه رفتن آنها به نماز جمعه می نشینند، هر کس اول برود در مرتبه اول از نزدیک می نشیند سپس دوم و سوم، یعنی از کرامت خداوند و سایر مهربانی های او.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 31)

1285 - کفاره گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة الی الجمعة و الصلوات الخمس کفارات لما بینهن ما اجتنب الکبائر؛
نماز جمعه تا نماز جمعه دیگر و نمازهای پنجگانه، کفاره گناهان میان جمعه ها است تا وقتی که از گناهان کبیره دوری نماید.
(کنزالعمال، ج 7، ص 720، ح 21089)

1286 - آسوده از سؤال در قبر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من مسلم یموت یوم الجمعة او لیلة الجمعة الا وقاه الله تعالی فتنة القبر؛
هر مسلمانی روز جمعه بمیرد، خداوند او را از سؤال نکیر و منکر نگه می دارد.
(کنزالعمال ج 7، ص 709، ح 21045)