فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1281 - اشتیاق مسافر به نماز جمعه

عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه علیهم السلام:
ایما مسافر صلی الجمعة رغبة فیها و حباً لها اعطاه الله - عزوجل - اجر مائة جمعة للمقیم؛
هر مسافری که از روی اشتیاق نماز جمعه بخواند، خدا به او اجر صد نماز جمعه مقیم را بدهد.
(امالی شیخ صدوق، ص 11، وسائل الشیعه، ج 5، ص 36)

1282 - نماز جمعه کفاره گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة کفارة لما بینها و بین الجمعة التی قبلها، و زیادة ثلاثة ایام؛
نماز جمعه کفاره گناهان میان این جمعه و جمعه قبل و سه روز پیش از آن می باشد.
(کنزالعمال، حدیث 21088)

1283 - افزایش حسنات و محو گناه در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان یوم الجمعة سیدالایام یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات و یرفع فیه الدرجات و یستجیب فیه الدعوات و یکشف فیه الکربات و یقضی فیه الحوائج العظام؛
به درستی که روز جمعه سرور روزها است، و خداوند در آن روز حسنات را مضاعف و گناهان را محو می کند و درجات را بالا برده و دعاها را مستجاب می نماید و گرفتاریها را برطرف و حاجات سنگین را برآورده می سازد.
(اصول کافی، ج 3، ص 414)