فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1280 - آزادی از آتش

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله تعالی فی کل یوم جمعة ست مأة الف عتیق یعتقهم من النار کلهم قد استو جبوا النار؛
همانا خداوند در هر روز جمعه صد هزار نفر را، که تمامی آن ها مستحق جهنم می باشند از آتش دوزخ آزاد می کند.
(کنزالعمال، حدیث 31034)

1281 - اشتیاق مسافر به نماز جمعه

عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه علیهم السلام:
ایما مسافر صلی الجمعة رغبة فیها و حباً لها اعطاه الله - عزوجل - اجر مائة جمعة للمقیم؛
هر مسافری که از روی اشتیاق نماز جمعه بخواند، خدا به او اجر صد نماز جمعه مقیم را بدهد.
(امالی شیخ صدوق، ص 11، وسائل الشیعه، ج 5، ص 36)

1282 - نماز جمعه کفاره گناهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة کفارة لما بینها و بین الجمعة التی قبلها، و زیادة ثلاثة ایام؛
نماز جمعه کفاره گناهان میان این جمعه و جمعه قبل و سه روز پیش از آن می باشد.
(کنزالعمال، حدیث 21088)