فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1279 - تأثیر نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
ما من قدم سعت الی الجمعة الا حرم الله جسدها علی النار؛
هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته شود، خداوند آتش دوزخ را بر صاحب آن گام حرام می کند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 3)

1280 - آزادی از آتش

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله تعالی فی کل یوم جمعة ست مأة الف عتیق یعتقهم من النار کلهم قد استو جبوا النار؛
همانا خداوند در هر روز جمعه صد هزار نفر را، که تمامی آن ها مستحق جهنم می باشند از آتش دوزخ آزاد می کند.
(کنزالعمال، حدیث 31034)

1281 - اشتیاق مسافر به نماز جمعه

عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه علیهم السلام:
ایما مسافر صلی الجمعة رغبة فیها و حباً لها اعطاه الله - عزوجل - اجر مائة جمعة للمقیم؛
هر مسافری که از روی اشتیاق نماز جمعه بخواند، خدا به او اجر صد نماز جمعه مقیم را بدهد.
(امالی شیخ صدوق، ص 11، وسائل الشیعه، ج 5، ص 36)