فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1278 - ثواب نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان لکم فی کل جمعة حجة و عمرة فالحجة الهجیرة للجمعة و العمرة انتظار العصر بعد الجمعة؛
هر روز جمعه برای شما ثواب یک حج و یک عمره است، حج شما شتاب و مبادرت به نماز جمعه و عمره است، نماز جمعه و عمره شما انتظار اقامه نماز عصر پس از نماز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 737، حدیث 21173)

1279 - تأثیر نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
ما من قدم سعت الی الجمعة الا حرم الله جسدها علی النار؛
هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته شود، خداوند آتش دوزخ را بر صاحب آن گام حرام می کند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 3)

1280 - آزادی از آتش

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله تعالی فی کل یوم جمعة ست مأة الف عتیق یعتقهم من النار کلهم قد استو جبوا النار؛
همانا خداوند در هر روز جمعه صد هزار نفر را، که تمامی آن ها مستحق جهنم می باشند از آتش دوزخ آزاد می کند.
(کنزالعمال، حدیث 31034)