فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1277 - سبک شمردن نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا یزال العبد متهاوناً بالجمعة حتی یغضب الله علیه؛
بنده ای که نماز جمعه را سبک بشمارد، خداوند بر او خشم گیرد.
(کنزالعمال، حدیث 21155)
ج) آثار نماز جمعه

1278 - ثواب نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان لکم فی کل جمعة حجة و عمرة فالحجة الهجیرة للجمعة و العمرة انتظار العصر بعد الجمعة؛
هر روز جمعه برای شما ثواب یک حج و یک عمره است، حج شما شتاب و مبادرت به نماز جمعه و عمره است، نماز جمعه و عمره شما انتظار اقامه نماز عصر پس از نماز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 737، حدیث 21173)

1279 - تأثیر نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
ما من قدم سعت الی الجمعة الا حرم الله جسدها علی النار؛
هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته شود، خداوند آتش دوزخ را بر صاحب آن گام حرام می کند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 3)