جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1274 - کفاره ترک جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من فاتته الجمعة بغیر عذر فلیتصدق بدرهم او نصف درهم او صاع حنطة او نصف صاع؛
(قدامة بن وبره روایت کرده که) پیامبر گرامی (ص) فرمود: هر کسی که سه نماز جمعه را بدون عذر از دست دهد، باید یک درهم یا نیم درهم، یک صاع یا نصف صاع گندم صدقه دهد.
(کنزالعمال، حدیث 21139)

1275 - بی اعتنایی به نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ترک ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله علی قلبه؛
هر کسی که نماز جمعه را سه بار و از روی سهل انگاری و بی اعتنایی ترک کند، خداوند بر قلب او مهر می زند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 6، کنزالعمال، حدیث 21133)

1276 - مهر نفاق بر قلبها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن الله علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین؛
از ترک جمعه بپرهیزید که در غیر این صورت بر قلبهای شما مهر نفاق زده خواهد شد، و در صف غافلان قرار خواهید گرفت.
(کنزالعمال، حدیث 21134)