فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1270 - کار در وقت نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من استأجر اجیراً فلا یحبسه عن الجمعة فیأثم؛
هر کس کارگری را به کار گمارد، او را از رفتن به نماز جمعه منع نکند، که مرتکب گناه شده است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 7)

1271 - ترک نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
من ترک ثلاث جمع متعمداً من غیر علة طبع الله علی قلبه؛
کسی که سه مرتبه عمداً و بدون جهت نماز جمعه را ترک کند، خداوند قلب او را مهر می زند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 427)

1272 - نتیجه ترک نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
من ترک الجمعة ثلاثاً متتابعة لغیر علة کتب منافقاً؛
هر کس که سه نوبت پیاپی نماز جمعه را بدون عذر ترک نماید، در زمره منافقان به شمار می رود.
(مستدرک الوسائل، ج 8، ص 407، میزان الحکمه، ج 5، ص 427)