فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1269 - نماز جمعه و زندانیان

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ان علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعة الی الجمعة و یوم العید الی العید و یرسل معهم فاذا قضوا الصلاة و العید ردهم الی السجن؛
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: همانا بر عهده امام است آنان را که زندانی هستند روز جمعه به نماز و روز عید به نماز عید بیرون آورد و مأمورها را با آنان بفرستند، آنگاه که نماز را خواندند آنها را به زندان برگردانند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 36)
ب) ترک نماز جمعه

1270 - کار در وقت نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من استأجر اجیراً فلا یحبسه عن الجمعة فیأثم؛
هر کس کارگری را به کار گمارد، او را از رفتن به نماز جمعه منع نکند، که مرتکب گناه شده است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 7)

1271 - ترک نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
من ترک ثلاث جمع متعمداً من غیر علة طبع الله علی قلبه؛
کسی که سه مرتبه عمداً و بدون جهت نماز جمعه را ترک کند، خداوند قلب او را مهر می زند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 427)