فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1268 - افضل روزها

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ما طلعت الشمس بیوم افضل من یوم الجمعة، و ان کلام الطیر فیه اذا لقی بعضها بعضاً: سلام سلام یوم صالح؛
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودن خورشید به روزی طلوع نکرد که از روز جمعه افضل باشد، آنگاه که مرغان در آن روز به هم می رسند گویند، سلام، سلام، روز مبارک است.
(بحارالانوار، ج 89، ص 273)

1269 - نماز جمعه و زندانیان

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ان علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعة الی الجمعة و یوم العید الی العید و یرسل معهم فاذا قضوا الصلاة و العید ردهم الی السجن؛
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: همانا بر عهده امام است آنان را که زندانی هستند روز جمعه به نماز و روز عید به نماز عید بیرون آورد و مأمورها را با آنان بفرستند، آنگاه که نماز را خواندند آنها را به زندان برگردانند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 36)
ب) ترک نماز جمعه

1270 - کار در وقت نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من استأجر اجیراً فلا یحبسه عن الجمعة فیأثم؛
هر کس کارگری را به کار گمارد، او را از رفتن به نماز جمعه منع نکند، که مرتکب گناه شده است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 7)