فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1267 - حق روز جمعه

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
ان للجمعة حقاً واجباً فایاک ان تضیع او تقصر فی شی ء من عبادة الله و التقرب الیه بالعمل الصالح، و ترک المحارم کلها، فان الله یضاعف فیه الحسنات، و یمحو فیه السیئات، و یرفع فیه الدرجات و یومه مثل لیلته فان الستطعت ان تحییها بالدعاء و الصلاة فافعل، فان الله یضاعف فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات، و ان الله واسع کریم؛
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: برای جمعه حقی است واجب، بترس از اینکه آن را ضایع کنی، یا در چیزی از پرستش خدا، و نزدیکی جستن به سوی او با عمل شایسته و ترک کردن همه حرامها کوتاهی کنی، زیرا خداوند در آن نیکیها را می افزاید و گناهان را محو می سازد و در آن مقامها را بالا می برد و روز آن مانند شبش هست و اگر توانستی آن را با دعا و نماز احیا کنی، بکن زیرا خداوند در آن نیکی ها را می افزاید و گناهان را محو می کند، همانا خداوند بسیار بخشنده و کریم است.
(بحارالانوار، ج 89، ص 275)

1268 - افضل روزها

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ما طلعت الشمس بیوم افضل من یوم الجمعة، و ان کلام الطیر فیه اذا لقی بعضها بعضاً: سلام سلام یوم صالح؛
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودن خورشید به روزی طلوع نکرد که از روز جمعه افضل باشد، آنگاه که مرغان در آن روز به هم می رسند گویند، سلام، سلام، روز مبارک است.
(بحارالانوار، ج 89، ص 273)

1269 - نماز جمعه و زندانیان

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ان علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعة الی الجمعة و یوم العید الی العید و یرسل معهم فاذا قضوا الصلاة و العید ردهم الی السجن؛
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: همانا بر عهده امام است آنان را که زندانی هستند روز جمعه به نماز و روز عید به نماز عید بیرون آورد و مأمورها را با آنان بفرستند، آنگاه که نماز را خواندند آنها را به زندان برگردانند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 36)
ب) ترک نماز جمعه