فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1261 - مرگ در راه نماز جمعه

عن علی - علیه السلام - قال:
ضمنت لستة علی الله الجنة منهم رجل خرج الی الجمعة فمات فله الجنة؛
از علی (ع) نقل شده که فرمود: برای شش نفر بهشت را ضامن هستم که خداوند به آن ها عطا کند: از آن ها مردی است که در راه رفتن به نماز جمعه بمیرد.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 11)

1262 - به نماز جمعه بروید!

عن عبدالملک قال:
قال لی ابو جعفر - علیه السلام - مثلک یهلک و لم یصل فریضة فرضها الله، قال: قلت: کیف اصنع؟ قال: صلوا جماعة، یعنی صلاة الجمعة؛
از عبدالملک نقل شده که گوید: امام باقر (ع) به من فرمودند: همچون تویی بمیرد و واجبی را که خداوند واجب کرده، به جا نیاورد؟ گوید: عرض کردم: چه کنم؟ فرمود: نماز را با جماعت بخوانید، یعنی نماز جمعه را به جا بیاورید.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 12)

1263 - ترس از عدم حضور در نماز جمعه

نهی علی - علیه السلام - ان یشرب الدواء یوم الخمیس مخافة ان یضعف من الجمعة؛
علی (ع) از خوردن دارو در روز پنج شنبه نهی فرمود: مبادا (به دلیل سستی) از حضور در نماز جمعه ناتوان شود.
(بحارالانوار، ج 89، ص 197)