فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1256 -تقیه در جمعه

قال عن علی بن الحسین - علیه السلام -:
انه کان یشهد الجمعة مع ائمة الجور تقیة و لا یعتد بها و یصلی الظهر لنسفه؛
امام سجاد (ع) در نماز جمعه که به امامت حاکمان جور برگزار می شد، از روی تقیه، شرکت می کرد، ولی به آن اعتنا نمی کرد و نماز ظهر را خود می خواند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 40)

1257 - اجتماع نماز جمعه و عیدهای فطر وقربان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
قد الجتمع فی یومکم هذا عیدان: فمن شاء اجزأه من الجمعة و انا مجمعون؛
در این روزتان (جمعه) دو عید با هم جمع شده است، پس هر کس بخواهد نماز عید بخواند، بی نیاز از جمعه است و اما ما نماز جمعه را نیز به پا می کنیم.
(سنن ابی داود، ج 1، حدیث 647/1073)

1258 - مسافرت قبل از نماز جمعه

عن علی بن موسی الرضا - علیه السلام - قال:
ما یأمن من سافر یوم الجمعة قبل الصلاة ان لا یحفظه الله تعالی فی سفره، و لا یخلفه فی اهله، و لا یرزقه من فضله؛
از امام رضا (ع) نقل شده که فرمود: کسی که روز جمعه پیش از نماز جمعه سفر کنید، ایمن نیست از اینکه خداوند متعال او را در سفرش حفظ نکند، و او را در خانواده اش جانشین نشود، و او را از فضلش روزی ندهد. (بحارالانوار، ج 89، ص 201)