فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1255 - رها کردن تجارت

روی انه کان بالمدینة اذا اذن المؤذن یوم الجمعة نادی مناد حرم البیع حرم البیع، لقوله، - عزوجل - یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع(4)؛
نقل شده که در مدینه وضع چنین بود، آنگاه که روز جمعه مؤذن اذان می گفت، منادی بر اساس کلام خداوند: ای آنان که ایمان آورده اید! آنگاه که برای نماز از روز جمعه اذان گفته شد، به سوی خدا بشتابید، و سوداگری را رها کنید ندا در می داد: خرید و فروش حرام شد، خرید و فروش حرام شد.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 87)

1256 -تقیه در جمعه

قال عن علی بن الحسین - علیه السلام -:
انه کان یشهد الجمعة مع ائمة الجور تقیة و لا یعتد بها و یصلی الظهر لنسفه؛
امام سجاد (ع) در نماز جمعه که به امامت حاکمان جور برگزار می شد، از روی تقیه، شرکت می کرد، ولی به آن اعتنا نمی کرد و نماز ظهر را خود می خواند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 40)

1257 - اجتماع نماز جمعه و عیدهای فطر وقربان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
قد الجتمع فی یومکم هذا عیدان: فمن شاء اجزأه من الجمعة و انا مجمعون؛
در این روزتان (جمعه) دو عید با هم جمع شده است، پس هر کس بخواهد نماز عید بخواند، بی نیاز از جمعه است و اما ما نماز جمعه را نیز به پا می کنیم.
(سنن ابی داود، ج 1، حدیث 647/1073)