جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1254 - بی احترامی به نمازگزاران

عن عبدالله بن بسر و عن جابر:
ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعة و رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - یخطب فجعل یتخطی رقاب الناس فقال: اجلس فقد اذیت و انیت الناس؛
عبدالله بن بسر و جابر گویند، مردی روز جمعه وارد مسجد شد، در حالی که رسولخدا (ص) مشغول خواندن خطبه بود، او مردم را لگدمال می نمود (و از میان صفها برای پیدا کردن جا حرکت می کرد) پیامبر (ص) فرمود: بنشین که مردم را اذیت نمودی.
(کنز العمال، ج 7، ص 748، ح 21221)

1255 - رها کردن تجارت

روی انه کان بالمدینة اذا اذن المؤذن یوم الجمعة نادی مناد حرم البیع حرم البیع، لقوله، - عزوجل - یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع(4)؛
نقل شده که در مدینه وضع چنین بود، آنگاه که روز جمعه مؤذن اذان می گفت، منادی بر اساس کلام خداوند: ای آنان که ایمان آورده اید! آنگاه که برای نماز از روز جمعه اذان گفته شد، به سوی خدا بشتابید، و سوداگری را رها کنید ندا در می داد: خرید و فروش حرام شد، خرید و فروش حرام شد.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 87)

1256 -تقیه در جمعه

قال عن علی بن الحسین - علیه السلام -:
انه کان یشهد الجمعة مع ائمة الجور تقیة و لا یعتد بها و یصلی الظهر لنسفه؛
امام سجاد (ع) در نماز جمعه که به امامت حاکمان جور برگزار می شد، از روی تقیه، شرکت می کرد، ولی به آن اعتنا نمی کرد و نماز ظهر را خود می خواند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 40)