فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1252 - آداب نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا یقیمن احدکم أخاه یوم الجمعة ثم یخالف الی مقعده فیقعده فیه ولکن یقول: افسحوا؛
روز جمعه فردی از شما برادر مؤمن را از جا بلند نکند تا در جای او بنشیند، بلکه بگوید: جا بگشایید.
(کنزالعمال، ج 7، ص 746، ح 21210)

1253 - استجابت دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
الساعة التی یستجاب فیها الدعاء یوم الجمعة ما بین فراغ الامام من الخطبة الی ان یستوی الناس فی الصفوف؛
ساعتی که دعا در آن مستجاب است روز جمعه و فاصله میان پایان خطبه، تا به صف ایستادن مردم می باشد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 41)

1254 - بی احترامی به نمازگزاران

عن عبدالله بن بسر و عن جابر:
ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعة و رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - یخطب فجعل یتخطی رقاب الناس فقال: اجلس فقد اذیت و انیت الناس؛
عبدالله بن بسر و جابر گویند، مردی روز جمعه وارد مسجد شد، در حالی که رسولخدا (ص) مشغول خواندن خطبه بود، او مردم را لگدمال می نمود (و از میان صفها برای پیدا کردن جا حرکت می کرد) پیامبر (ص) فرمود: بنشین که مردم را اذیت نمودی.
(کنز العمال، ج 7، ص 748، ح 21221)