فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1249 - خطبه جنگ و جمعه

قال هشام بن عمار:
کان اذا خطب فی الحرب خطب علی قوس و اذا خطب فی الجمعة خطب علی عصا؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هرگاه در جنگ خطبه می خواند بر کمان تکیه می کرد و هرگاه در (نماز) جمعه خطبه می خواند، بر عصا تکیه می داد.
(سنن ابن ماجد، ج 1 حدیث 199/1094)

1251 - مقام حرکت کننده به سوی نماز جمعه

عن انس قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا راح منا سبعون رجلا الی الجمعة کانوا کسبعین موسی الذین و فدوا الی ربهم او افضل؛
انس بن مالک از پیامبر (ص) روایت می نماید که فرمود: هنگامی که هفتاد نفر از ما روانه نماز جمعه شوند، مانند هفتاد نفر موسی (پیامبر) باشند که بر پروردگارشان وارد گردیده باشند یا برتر از آنها.
(کنزالعمال، ج 7 ص 709، ح 21043)

1252 - آداب نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا یقیمن احدکم أخاه یوم الجمعة ثم یخالف الی مقعده فیقعده فیه ولکن یقول: افسحوا؛
روز جمعه فردی از شما برادر مؤمن را از جا بلند نکند تا در جای او بنشیند، بلکه بگوید: جا بگشایید.
(کنزالعمال، ج 7، ص 746، ح 21210)