جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1247 - شیاطین در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا کان یوم الجمعة غدت الشیاطین برایاتها الی الاسواق فیرمون الناس بالترابیث او الربائث و یثبطونهم عن الجمعة؛
هرگاه روز جمعه فرا رسد، شیطانها صبح زود با پرچمهایشان به بازارها می روند و به طرف مردم موانعی می افکنند و آنان را از آمدن به نماز جمعه باز می دارند.
(کنز العمال، ج 7، ص 736، ح 21168)

1248 - وجوب نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
خطب یوم الجمعة فقال: ... و اعلموا ان الله فرض علیکم الجمعة الی یوم القیامة؛
پیامبر در خطبه روز جمعه فرمود:... بدانید که خداوند نماز جمعه را تا روز قیامت بر شما واجب گردانیده است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 10)

1249 - خطبه جنگ و جمعه

قال هشام بن عمار:
کان اذا خطب فی الحرب خطب علی قوس و اذا خطب فی الجمعة خطب علی عصا؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هرگاه در جنگ خطبه می خواند بر کمان تکیه می کرد و هرگاه در (نماز) جمعه خطبه می خواند، بر عصا تکیه می داد.
(سنن ابن ماجد، ج 1 حدیث 199/1094)