جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1244 - شرکت زندانیان در نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
ان علیاً - علیه السلام - کان یخرج اهل السجون من الحبس فی دین او تهمة، الی الجمعة فیشهدونها، و یضمنهم الاولیاء حتی یردونهم؛
امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش روایت می نماید: روش علی (ع) چنین بود، کسانی را که به واسطه بدهکاری یا تهمت محبوس بودند (روز جمعه) برای شرکت در نماز جمعه از زندان خارج می ساخت و آن ها به نماز حاضر می شدند، و اولیائشان ضامن می شدند که آنان را به زندان بازگردانند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 27)

1245 - کفایت نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
اذا شهدت المرأة و العبد الجمعة اجزأت عنهما من صلوة الظهر؛
چون زن و برده در نماز جمعه حاضر شدند، (نماز جمعه،) به جای نماز ظهر آنها محسوب خواهد شد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 26)

1246 - نماز جمعه، نمازی حکومتی است

قال علی - علیه السلام -:
العشیرة اذا کان علیهم امیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهم الجمعة و التشریق؛
هرگاه طایفه ای امیری داشته باشند که حدود (الهی) را برایشان اجرا نماید، اقامه نماز جمعه و رفتن به منی در ایام تشوق بر آنان واجب است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 13)