فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1242 - مانع نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه الجمعة یوم الجمعة الا علی مریض او مسافر او امرأة او مملوک، و من استغنی عنها بلهو او تجارة استغنی الله عنه و الله غنی حمید؛
بر هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد در روز جمعه، نماز جمعه بر او واجب می باشد، جز بر بیمار یا مسافر یا زن، یا برده و هر کس از نماز جمعه به وسیله پرداختن به لهو یا تجارت بی نیازی جوید، خداوند هم از او بی نیازی جوید (و عبادت او را نپذیرد) و خدا بی نیاز و ستوده است.
(کنز العمال، ج 7 ص 726، ح 21120)

1243 - درک نماز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
الجمعة واجبة علی من ان صلی الغداة فی اهله ادرک الجمعة، و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - انما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الایام کی اذا قضوا للصلوة مع رسول الله - صلی الله علیه و آله - رجعوا الی رحالهم قبل اللیل، و ذلک سنة الی یوم القیامة؛
نماز جمعه بر هر کس که نماز صبح را پیش خانواده خود خوانده و جمعه را درک کند واجب است. پیامبر در روزهای دیگر، نماز عصر را هم وقت ظهر می خواند تا وقتی با پیامبر نماز را به جا آوردند بتوانند قبل از فرا رسیدن شب به خانه بروند و این تا روز قیامت سنت است.
(تهذیب، ج 3، ص 240)

1244 - شرکت زندانیان در نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
ان علیاً - علیه السلام - کان یخرج اهل السجون من الحبس فی دین او تهمة، الی الجمعة فیشهدونها، و یضمنهم الاولیاء حتی یردونهم؛
امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش روایت می نماید: روش علی (ع) چنین بود، کسانی را که به واسطه بدهکاری یا تهمت محبوس بودند (روز جمعه) برای شرکت در نماز جمعه از زندان خارج می ساخت و آن ها به نماز حاضر می شدند، و اولیائشان ضامن می شدند که آنان را به زندان بازگردانند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 27)