فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1241 - تشویق برای نماز جمعه

قال رزاره:
حثنا ابو عبدالله - علیه السلام - علی صلوة الجمعة حیت ظننت انه یرید ان نأتیه فقلت له: نفدوا علیک؟ فقال - علیه السلام - لا انما عنیت عندکم؛
زراره می گوید: امام صادق (ع) ما را آنقدر به نماز جمعه تشویق نمود که پنداشتم منظور آن حضرت این است که خدمت ایشان برسیم (و نماز جمعه را به امامتشان برپا داریم) برداشت خودم را به آن حضرت عرض کردم، فرمود: خیر همانا مقصودم نمازی بود که خودتان دارید.
(تهذیب، ج 3، ص 239)

1242 - مانع نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه الجمعة یوم الجمعة الا علی مریض او مسافر او امرأة او مملوک، و من استغنی عنها بلهو او تجارة استغنی الله عنه و الله غنی حمید؛
بر هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد در روز جمعه، نماز جمعه بر او واجب می باشد، جز بر بیمار یا مسافر یا زن، یا برده و هر کس از نماز جمعه به وسیله پرداختن به لهو یا تجارت بی نیازی جوید، خداوند هم از او بی نیازی جوید (و عبادت او را نپذیرد) و خدا بی نیاز و ستوده است.
(کنز العمال، ج 7 ص 726، ح 21120)

1243 - درک نماز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
الجمعة واجبة علی من ان صلی الغداة فی اهله ادرک الجمعة، و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - انما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الایام کی اذا قضوا للصلوة مع رسول الله - صلی الله علیه و آله - رجعوا الی رحالهم قبل اللیل، و ذلک سنة الی یوم القیامة؛
نماز جمعه بر هر کس که نماز صبح را پیش خانواده خود خوانده و جمعه را درک کند واجب است. پیامبر در روزهای دیگر، نماز عصر را هم وقت ظهر می خواند تا وقتی با پیامبر نماز را به جا آوردند بتوانند قبل از فرا رسیدن شب به خانه بروند و این تا روز قیامت سنت است.
(تهذیب، ج 3، ص 240)