جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1240 - وجوب نماز نه دسته برداشته شد

قال الباقر - علیه السلام -:
فرض الله علی الناس من الجمعة الی الجمعة خمساً و ثلاثین صلوة، منها صلوة، واحدة فرضها، فی جماعة و هی الجمعة و وضعها عن التسعة: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المریض و المرأة و الاعمی و من کان علی رأس فرسخین، و روی مکان المجنون الاعرج؛
خداوند از نماز جمعه تا جمعه، سی و پنج نماز بر مردم واجب ساخته و یک نماز از آن ها را به جماعت واجب نموده که نماز جمعه می باشد، و وجوب آن را از نه دسته برداشته است: خردسال، سالخورده، دیوانه، مسافر، برده، زن، نابینا، و هر کس در فاصله دو فرسنگی با نماز جمعه قرار دارد. (برخی به جای دیوانه، لنگ را روایت کرده اند).
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 5)

1241 - تشویق برای نماز جمعه

قال رزاره:
حثنا ابو عبدالله - علیه السلام - علی صلوة الجمعة حیت ظننت انه یرید ان نأتیه فقلت له: نفدوا علیک؟ فقال - علیه السلام - لا انما عنیت عندکم؛
زراره می گوید: امام صادق (ع) ما را آنقدر به نماز جمعه تشویق نمود که پنداشتم منظور آن حضرت این است که خدمت ایشان برسیم (و نماز جمعه را به امامتشان برپا داریم) برداشت خودم را به آن حضرت عرض کردم، فرمود: خیر همانا مقصودم نمازی بود که خودتان دارید.
(تهذیب، ج 3، ص 239)

1242 - مانع نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه الجمعة یوم الجمعة الا علی مریض او مسافر او امرأة او مملوک، و من استغنی عنها بلهو او تجارة استغنی الله عنه و الله غنی حمید؛
بر هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد در روز جمعه، نماز جمعه بر او واجب می باشد، جز بر بیمار یا مسافر یا زن، یا برده و هر کس از نماز جمعه به وسیله پرداختن به لهو یا تجارت بی نیازی جوید، خداوند هم از او بی نیازی جوید (و عبادت او را نپذیرد) و خدا بی نیاز و ستوده است.
(کنز العمال، ج 7 ص 726، ح 21120)