فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1239 - نماز جمعه در قرآن

عن زرارة و محمد بن مسلم انهما سئلا اباجعفر - علیه السلام - عن قول الله تعالی:
حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی قال: صلوة الظهر و فیها فرض الله الجمعة، و فیها الساعة التی لا یوافقها، عبد مسلم فیسأل خیراً لا اعطاه الله ایاه؛
زراره و محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) از تفسیر قول خداوند که: نمازها و نماز وسطی را محافظت نمایید. سؤال نمودند، فرمود: (نماز وسطی) نماز ظهر است و در ظهر (روز جمعه) خداوند نماز جمعه را واجب ساخته و در روز جمعه ساعتی است که بنده مسلمانی نیست که خیری را طلب نماید جز اینکه خداوند آن را به وی عنایت فرماید.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 9)

1240 - وجوب نماز نه دسته برداشته شد

قال الباقر - علیه السلام -:
فرض الله علی الناس من الجمعة الی الجمعة خمساً و ثلاثین صلوة، منها صلوة، واحدة فرضها، فی جماعة و هی الجمعة و وضعها عن التسعة: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المریض و المرأة و الاعمی و من کان علی رأس فرسخین، و روی مکان المجنون الاعرج؛
خداوند از نماز جمعه تا جمعه، سی و پنج نماز بر مردم واجب ساخته و یک نماز از آن ها را به جماعت واجب نموده که نماز جمعه می باشد، و وجوب آن را از نه دسته برداشته است: خردسال، سالخورده، دیوانه، مسافر، برده، زن، نابینا، و هر کس در فاصله دو فرسنگی با نماز جمعه قرار دارد. (برخی به جای دیوانه، لنگ را روایت کرده اند).
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 5)

1241 - تشویق برای نماز جمعه

قال رزاره:
حثنا ابو عبدالله - علیه السلام - علی صلوة الجمعة حیت ظننت انه یرید ان نأتیه فقلت له: نفدوا علیک؟ فقال - علیه السلام - لا انما عنیت عندکم؛
زراره می گوید: امام صادق (ع) ما را آنقدر به نماز جمعه تشویق نمود که پنداشتم منظور آن حضرت این است که خدمت ایشان برسیم (و نماز جمعه را به امامتشان برپا داریم) برداشت خودم را به آن حضرت عرض کردم، فرمود: خیر همانا مقصودم نمازی بود که خودتان دارید.
(تهذیب، ج 3، ص 239)