جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1237 - تاریخچه نماز جمعه

قال ابن عباس:
ان اول جمعة جمعت فی الاسلام بعد جمعة فی مسجد رسول الله - صلی الله علیه و آله - بالمدینة لجمعة جمعت بجواثاء قریة من قری عبدالقیس؛
ابن عباس گوید: پس از جمعه ای که پیامبر (ص) در مدینه نماز جمعه برپا کرد، ولین جمعه ای که در اسلام پایه نهاده شد، در جواثاء (روستایی از روستاهای بحرین و عثمان گفته است) از روستاهای عبدالقیس بود.
(سنن ابی داود، ج 1، حدیث 644/1068)

1238 - علت نماز جمعه

قال من اصحاب امیرالمؤمنین - علیه السلام -:
الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ضالا کان او مهتدیاً ان لا یعملوا عملا و لا یقدموا یداً و لا رجلا قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً و رعاً و عارفاً بالقضاء و السنة یجبی فیئهم و یقیم حجهم و جمعهم و یجبی صدقاتهم؛
در حکم خدا و اسلام بر مسلمین واجب است که هرگاه پیشوایان بمیرد یا کشته شود - چه گمراه باشد چه هدایت یافته - پیش از هر کار برای خود رهبری پاکدامن و دانا و با تقوا و آگاه به قضاوت و دین انتخاب کنند تا مالیاتها را جمع کند و نماز جمعه ها را برپا کند و صدقات آنان را گرد آورد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 14)

1239 - نماز جمعه در قرآن

عن زرارة و محمد بن مسلم انهما سئلا اباجعفر - علیه السلام - عن قول الله تعالی:
حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی قال: صلوة الظهر و فیها فرض الله الجمعة، و فیها الساعة التی لا یوافقها، عبد مسلم فیسأل خیراً لا اعطاه الله ایاه؛
زراره و محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) از تفسیر قول خداوند که: نمازها و نماز وسطی را محافظت نمایید. سؤال نمودند، فرمود: (نماز وسطی) نماز ظهر است و در ظهر (روز جمعه) خداوند نماز جمعه را واجب ساخته و در روز جمعه ساعتی است که بنده مسلمانی نیست که خیری را طلب نماید جز اینکه خداوند آن را به وی عنایت فرماید.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 9)