جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1236 - اهمیت نماز جمعه

قال رسول الله - - صلی الله علیه و آله -:
ان الله سبحانه فرض علیکم الجمعة فی عامی هذا، فی شهری هذا، فی ساعتی هذه، فریضة مکتوبة، فمن ترکها فی حیاتی و بعد مماتی الی یوم القیامة، جحوداً لها و استخفافاً بحقها فلا جمع الله شمله، و لا بارک الله فی امره الا لا حج له، الا لا صدقه له، الا لا برکة له، الا ان یتوب، فان تاب، تاب الله علیه؛
خداوند نماز جمعه را بر شما در همین سال و همین ماه و همین ساعت، واجب کرد، فریضه ای که ثبت شده است هر کس در حال حیات و پس از مرگ من تا روز قیامت آن را از روی انکار و سبک شمردن حق آن ترک کند، خدا هرگز کار او را سامان نداده و مبارک نگرداند. آگاه باشید که برای او نماز، حج صدقه، و برکتی نیست مگر آن که توبه کند پس اگر توبه کرد، خدا هم توبه اش را می پذیرد، و (با رحمت به سوی او می نگرد).
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 10. 11)

1237 - تاریخچه نماز جمعه

قال ابن عباس:
ان اول جمعة جمعت فی الاسلام بعد جمعة فی مسجد رسول الله - صلی الله علیه و آله - بالمدینة لجمعة جمعت بجواثاء قریة من قری عبدالقیس؛
ابن عباس گوید: پس از جمعه ای که پیامبر (ص) در مدینه نماز جمعه برپا کرد، ولین جمعه ای که در اسلام پایه نهاده شد، در جواثاء (روستایی از روستاهای بحرین و عثمان گفته است) از روستاهای عبدالقیس بود.
(سنن ابی داود، ج 1، حدیث 644/1068)

1238 - علت نماز جمعه

قال من اصحاب امیرالمؤمنین - علیه السلام -:
الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ضالا کان او مهتدیاً ان لا یعملوا عملا و لا یقدموا یداً و لا رجلا قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً و رعاً و عارفاً بالقضاء و السنة یجبی فیئهم و یقیم حجهم و جمعهم و یجبی صدقاتهم؛
در حکم خدا و اسلام بر مسلمین واجب است که هرگاه پیشوایان بمیرد یا کشته شود - چه گمراه باشد چه هدایت یافته - پیش از هر کار برای خود رهبری پاکدامن و دانا و با تقوا و آگاه به قضاوت و دین انتخاب کنند تا مالیاتها را جمع کند و نماز جمعه ها را برپا کند و صدقات آنان را گرد آورد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 14)