جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1233 - چرا جمعه می نامند؟

عن ابی حمزه بن عن جعفر - علیه السلام - قال له رجل:
کیف سمیت الجمعة؟ قال: ان الله - عزوجل - جمع فیها خلقه لولایة محمد و وصیة فی المیثاق فسماه یوم الجمعة لجمعه فیه خلقه؛
ابو حمزه می گوید: مردی به امام صادق - علیه السلام - عرضه داشت: چگونه است که روز جمعه، جمعه نامیده شد؟ فرمود: خداوند - عزوجل - در روز جمعه، خلق خویش را جهت گرفتن پیمان برای ولایت حضرت محمد (ص) و وصی اش علی - علیه السلام - جمع نمود و سپس به خاطر گرد آمدن مخلوقاتش در آن روز، آن را جمعه نامگذاری کرد.
(اصول کافی، ج 3، ص 415)

1234 - نماز جمعه واجب است

عن النبی - صلی الله علیه و آله - قال:
ان الله کتب علیکم الجمعة فریضة واجبة الی یوم القیامة؛
همانا خداوند نماز جمعه را تا روز قیامت بر شما واجب کرد.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 6)

1235 - جمعه و تعطیلی کارها

قال جعفر بن محمد عن ابیه - علیه السلام -:
بینما رسول الله - صلی الله علیه و آله - قائماً یخطب یوم الجمعة، و کان سوقاً یقال لها البطحاء، و کانت بنوسلیم تجلب الیها السبی، و الخیل و الغنم، و کانت الانصار اذا تزوجوا ضربوا، بالکبر و المزمار، و اذا سمعوا ذلک خرج الناس الیهم و ترکوا رسول الله قائماً فعیرهم الله بذالک فانزل الله تعالی: و اذا رأوا تجارة او لهواً انفضوا الیها و ترکوک قائماً قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجارة و الله خیرالرازقین؛
امام صادق (ع) از پدر بزگوارش نقل می کند: هنگامی که رسول خدا (ص) ایستاده و خطبه می خواند، در مدینه بازاری بود که به آن بازار بطحاء می گفتند و قبیله بنی سلمی روز جمعه به آن بازار برده، اسب، و گوسفند می آوردند، و انصار برای تبلیغ (کالا) ساز و دهل می نواختند، نمازگزاران چون آن صدا را شنیدند، به سوی بنی سلیم شتافته و پیامبر را (در حال خطبه خواندن) رها نمودند، خداوند به خاطر این کار، آنان را سرزنش نمود و در این رابطه این آیه را نازل فرمود: هنگامی که تجارت یا لهوی، (صداهای یاد شده) را ببینند و بشنوند، به سوی آن رفته و تو را (در حال خطبه خواندن) ایستاده رها می نمایند بگو: آنچه نزد خداست بهتر از تجارت و لهو می باشد و خداوند بهترین روزی دهندگان است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 24)