فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1231 - تکریم مؤمنان

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الله اکرم المؤمنین بالجمعة؛
همانا خداوند - تبارک و تعالی - مؤمنان را به وسیله نماز جمعه گرامی می داشت.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 5)

1232 - فریضه نماز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
صلوة الجمعة فریضة و الاجتماع الیها الامام العادل فریضة؛
نماز جمعه و شرکت در آن و با حضور امام عادل، واجب است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 8)

1233 - چرا جمعه می نامند؟

عن ابی حمزه بن عن جعفر - علیه السلام - قال له رجل:
کیف سمیت الجمعة؟ قال: ان الله - عزوجل - جمع فیها خلقه لولایة محمد و وصیة فی المیثاق فسماه یوم الجمعة لجمعه فیه خلقه؛
ابو حمزه می گوید: مردی به امام صادق - علیه السلام - عرضه داشت: چگونه است که روز جمعه، جمعه نامیده شد؟ فرمود: خداوند - عزوجل - در روز جمعه، خلق خویش را جهت گرفتن پیمان برای ولایت حضرت محمد (ص) و وصی اش علی - علیه السلام - جمع نمود و سپس به خاطر گرد آمدن مخلوقاتش در آن روز، آن را جمعه نامگذاری کرد.
(اصول کافی، ج 3، ص 415)