جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1226 - حج تهیدستان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة حج الفقراء؛
نماز جمعه، حج تهیدستان است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 707، ح 21032)

1227 - روز شایسته

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا کان یوم الجمعة نادت الطیر الطیر و الوحش الوحش و السباع السباع سلام علیکم هذا یوم صالح؛
چون روز جمعه شود، پرنده پرنده را، وحشی وحشی را، و درنده درنده را ندا داده و می گوید سلام بر شما امروز روزی شایسته است.
(مستدرک الوسائل، ج 6، 65)

1228 - جمعه، عید مسلمان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان هذا الیوم جعله الله عیداً اللمسلمین؛
به درستی که خداوند این روز (جمعه) را برای مسلمانان عید قرار داده است.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21055)