جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1223 - راه تشویق برای نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اشتروا لصبیانکم اللحم و ذکروهم یوم الجمعة؛
با سیاستهای تشویقی، اهمیت روز جمعه را به فرزندانتان یادآوری کنید.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 99)

1224 - جمعه بهترین روز

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة؛
بهترین روزی که خورشید بر آن می تابد، روز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 711 ح 21051)

1225 - بهترین ایام

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
افضل الایام عند الله یوم الجمعة؛
بهترین روزها نزد خداوند، روز جمعه است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 707، ح 21033)