فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1221 - صدقه در روز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
ان الصدقة تضاعف فی یوم الجمعة؛
پاداش صدقه در روز جمعه دو برابر است.
(مستدرک الوسائل، ج 7، ص 187)

1222 - ثواب اعمال خوب و بد

قال الباقر - علیه السلام -:
الخیر و الشر یضاعف یوم الجمعه؛
پاداش کار خوب و کیفر اعمال بد در روز جمعه دو برابر می گردد.
(مستدرک الوسائل ج 6، ص 60)

1223 - راه تشویق برای نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اشتروا لصبیانکم اللحم و ذکروهم یوم الجمعة؛
با سیاستهای تشویقی، اهمیت روز جمعه را به فرزندانتان یادآوری کنید.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 99)