فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1220 - مصادف با روز حساب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یوم الجمعة فهو یوم یجمع الله فیه الاولین و الاخرین یوم الحساب؛
روز جمعه مصادف با روز حساب است که خداوند در آن روز اولین و آخرین مخلوق خویش را گرد می آورد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 41)

1221 - صدقه در روز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
ان الصدقة تضاعف فی یوم الجمعة؛
پاداش صدقه در روز جمعه دو برابر است.
(مستدرک الوسائل، ج 7، ص 187)

1222 - ثواب اعمال خوب و بد

قال الباقر - علیه السلام -:
الخیر و الشر یضاعف یوم الجمعه؛
پاداش کار خوب و کیفر اعمال بد در روز جمعه دو برابر می گردد.
(مستدرک الوسائل ج 6، ص 60)