جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1219 - آفت مخالفت با نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
ثلاثة ان کنتم خالفتم فیهن ائمتکم هلکتم: جمعتکم و جهاد عدوکم و مناسککم؛
اگر در سه چیز با رهبران و پیشوایان خود مخالفت ورزید، هلاک خواهید شد:
1 - نماز جمعه.
2 - جهاد با دشمن.
3 - مناسک حج.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 7)

1220 - مصادف با روز حساب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یوم الجمعة فهو یوم یجمع الله فیه الاولین و الاخرین یوم الحساب؛
روز جمعه مصادف با روز حساب است که خداوند در آن روز اولین و آخرین مخلوق خویش را گرد می آورد.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 41)

1221 - صدقه در روز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
ان الصدقة تضاعف فی یوم الجمعة؛
پاداش صدقه در روز جمعه دو برابر است.
(مستدرک الوسائل، ج 7، ص 187)