فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1215 - امام جمعه و عمامه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله تعالی و ملائکته یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعة؛
خداوند و ملائکه بر دارندگان عمامه در روز جمعه درود می فرستد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 735، ح 21166)

1216 - نماز جمعه، حج فقیران

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
حج فقراء امتی الجمعة؛
نماز جمعه حج فقیران امت من است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 716، ح 21068)

1217 - فضیلت ذکر در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
تسبیحة فی یوم الجمعة افضل من الف تسبیحة فی غیر یوم الجمعة؛
تسبیح و ذکر در روز جمعه، بهتر از هزار تسبیح در غیر آن می باشد.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21057)